NATIONAL TEAM MEMBER
WORLD CHAMPION 2012 (TEAM)
WORLD CHAMPION RUNNER UP 2013 (TEAM)
17-TIMES CLUB CHAMPION OF POLAND (1999, 2004-2006, 2008-2018, 2021, 2023)
14-TIMES TEAM CHAMPION OF POLAND (2006, 2008-2018, 2021, 2022)
6-TIMES GRAND PRIX OF POLAND COMPETITIONS WINNER
GRAND PRIX OF POLAND 2017
CHAMPION OF POLAND RUNNER UP 2017
CHAMPION OF POLAND RUNNER UP 2021